box2_09.jpg
box1_05.jpg
Energetikai auditálás; energetikai szakreferens
Az IMMO-THERM Kft., mint szervezet energetikai auditálási tevékenység folytatása céljából történő névjegyzékbe vétele 2015. december 16-én kelt 6425/2015 határozat szám alapján megtörtént. Névjegyzéki jelölés: EASZ-01-1/2015.
 
Metz Rezső Lőrinc energetikai auditálási tevékenység folytatása céljából történő névjegyzékbe vétele 2015. november  26-án kelt 6040/2015 határozat szám alapján megtörtént. Névjegyzéki jelölés: EA-01-2/2015.
 
Cégünk a jogszabály által előírt hivatalos energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenységet folytathat.
 
"A 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény szerint minden nagyvállalat 2015. december 05-ig köteles energiahatékonysági auditot végezni. Az auditot legalább 4 évenként meg kell ismételni."
 
 
 

Az általunk végzett energetikai audit megvalósítása és jelentése teljes mértékben megfelel a MSZ EN 16247 szabvány sorozat előírásainak.

Az energia audit folyamata az alábbi részekből áll:
 • előzetes kapcsolatfelvétel: audit célkitűzéseinek, pontosságának, mélységének tisztázása;
 • indító megbeszélés: felelős személyek megnevezése, előírások tisztázása;
 • adatgyűjtés: tervek, mérési eredmények összegyűjtése;
 • helyszíni munka: szükséges helyszíni felmérések, mérések elvégzése;
 • elemzés: energetikai teljesítmény jelenlegi helyzetének értékelése, energiahatékonyság növelésének lehetőségeinek vizsgálata;
 • jelentés: elkészített energia audit folyamatának és eredményeinek bemutatása;
 • záró megbeszélés: audit jelentés bemutatása, értékelése.
Az energetikai audit :
 • naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra épül;
 • az auditok során elvégzésre kerül az épületek vagy épületcsoportok és létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálata, beleértve a szállítást is;
 • életciklus-költség elemzésre épül, nem pedig az egyszerű megtérülési időszakokra;
 • arányos és megfelelően reprezentatív;
 • Az energetikai audit ki terjed
 • az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására,
 • a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására,
 • az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására,
 • a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.
 • az energetikai audit az MSZ EN 16247 szabvány alapján kötelezően felöleli:
 • az épület;
 • a folyamatok és a
 • szállítás auditját is.
 •  számszerűsíti a potenciális megtakarítási lehetőségeket, az ehhez szükséges beruházási költséget és megtérülési időt 3 beavatkozási kategória szerint:
 • egyszerű (beruházást nem igénylő)
 • költségoptimális (támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő)
 • költségigényes (jelenleg csak támogatásokkal reális)
 •  
Az IMMO-THERM Kft. által készített energetikai auditok megfelelnek az alábbiaknak:
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
 • MSZ EN 16247-1:2013 szabvány az energiaauditokra vonatkozóan
 
 ............................................................................................................................................................................
 
Cégünk nem foglalkozik értékesítéssel, nem képvisel semmilyen terméket, gyártót vagy nagykeresekedőt ! Így Ön biztos lehet benne, hogy munkánk nem valamilyen termék értékesítését hivatott alátámasztani, hanem valóban független, pártatlan, magas színvonalú szakmai tanácsadás, illetve felülvizsgálat !
 
right1_03.jpg
 
Energiamegtakarítás
megujulu_03.jpg
Megújuló energiák
terv_immo_uj_a_06.jpg
Pályázatok