box2_09.jpg
box1_05.jpg
Hőkamerás vizsgálatok
 
 
Inravörös termográfia alatt egy termokamera és egy optikai ábrázolású hőtérkép segítségével történő felületi hőmérsékletmérést értjük. Ahhoz, hogy a hőtérképekből a hőmérsékletek reprodukálhatóak és a különböző környezeti feltételek mellett meghatározhatóak legyenek, szükséges a kamera, a detektor, az optika és a szoftver összehangolt működése. Leggyakrabban a helyes döntések meghozatalához az abszolút hőmérsékletre van szükségünk. Pl.: Egy projekt esetében 60 C -os hőmérséklet gyulladásveszélyt jelent. A termokamera által alkotott képből közvetlenül felismerhető, hogy egy alkatrész hőmérséklete olyan magas, hogy azt rögtön lekapcsolni szükség-e ? De elképzelhető a fordított eset is, amikor egy épületben a hőhid hőmérséklete a harmatpont alá csökken, amely párakicsapódás és penészképződéshez vezethet. Ehhez azonban a hőmérsékletek különbségét kell meghatározni és ezen adatok birtokában már a harmatpont meghatározható.
 
 
Hőkamerás vizsgálat elkészíttetése minden épületre érdemes, ugyanis gyorsan és pontosan meg lehet ítélni segítségével az épület állapotát és feltárni az esetleges hibákat. A vizsgálat célja lehet a probléma megelőzése vagy a már kialakult helyzet okainak pontos meghatározása. Új építésű és régi épületeknél is lehetnek olyan műszaki hiányosságok, amelyek a hőkamera segítsége nélkül nehezen lokalizálhatók.
Az infratermográfia a legtöbb esetben kívülről és belülről is történik. Ezáltal lehetséges a hőhidak, hanghidak és a légtömítetlenségek helyének pontos meghatározása. Szintén egyszerűen láthatóvá tehető a tető- és az épületszigetelések hibás kivitelezése, elégtelen vastagsága, illetőleg károsodása. Ezzel összefüggésben jellemző mérési helyek, az ajtók, ablakok, redőnyök, de a kémények, tetőszerkezetek és a falak, valamint csatlakozásaik is.
 
 
 
 
Alkalmazási területe az infrakameráknak
............................................................................................................................................................................
 
A kivitelezési munkálatok folyamos felügyelete során az infrakamerával a hiányosságok időben felismerhetőek és a szavatosságiidő megfelelően befolyásolható. Emellett lehetséges bizonyos, szerződésben megállapodott tulajdonságok ( pl. légcsereszám ) betartásának az ellenőrzése, vagy szükség esetén a bizonyítása is.
 
A felújítások esetében szintén ajánlhatóak már a tervezés fázisában is az infrakamerás mérések, hiszen ebben az esetben a termokamerás mérések célzott hibahely meghatározást és kárminimalizálást tesznek lehetővé. Felújítások tervezésekor az eredeti állapotban lehetséges az épületek vizsgálata infrakamerával, az eszközöket és a költségvetést célzottan alkalmazva, mivel az épület kritikus, beavatkozást igénylő helyei már a tervezés fázisában felismerhetővé válnak. Leegyszerűsödik a csővezeték károsodások felújításának a tervezése is: célzott karbantartást tesz lehetővé az egzakt meghatározása s szivárgási helyeknek ( meg-különböztetése a fő hibahelyeknek a laterális hibahelyektől ).
 
Műemlékek védelmekor és utak felújításának tervezésekor termográfiai felvételekkel könnyen felismerhetőek például az alámosások és delaminációk, így a karbantartási munkálatok szintén célzottan tervezhetőek.
Azonban egészségügyi aspektusból is ajánlatos termográfiai mérések elvégeztetése: ugyanis a nedvesedési helyek egyszerűen és gyorsan felismerhetőek. A gyakran ebből származó toxikus és allergiát kiváltó penészfertőzések, de a rossz és hibás klimatizálásból adódó egészségtelen és kényelmetlen lakó- és munkahelyi feltételek ezáltal szintén megakadályozhatóak.
 
A termográfia egyformán alkalmas magán, nyilvános és ipari épületek vizsgálatára is. Ideálisan alkalmazható földfelett és földalatt elhelyezett vezetékek helyzetének a meghatározására: mind az általános minőség biztosítás során, mind pedig az érvénybennlévő szabványok betartásának ellenőrzése folyamán.
 
 
Építési hiányosságok felkutatása
............................................................................................................................................................................
 
 
Az esetleges építési hiányosságok feltárásában a leggyorsabb és legjobb metodikát nyújt az infrakamera, alkalmas a minőség és az építőipari munkálatok megfelelő kivitelezésének igazolására. A termográfia színes hőtérkép segítségével láthatóvá teszi az épületekben keletkező hőveszteségeket, nedvességet és légtömítetlenségeket.
 
 
 
Kiszárítási műveletek átvizsgálása
............................................................................................................................................................................
 
A szivárgás, lyukadás helyének meghatározását követően következhetnek a kiszárítási intézkedések. Mentesítő és szárító fúrások, furatok alkalmazásával a vízkárok kiszáradnak. Az infravörös kamera segítségévél láthatóak, hogy a szárító fúrások nem károsították-e a rejtett vezetékeket., valamint megállapítható és igazolható a kiszárítás eredményessége is.
 
 
Hőveszteségek láthatóvá tétele
............................................................................................................................................................................
 
A hőhidak nemcsak az energiaveszteséget okozhatják, hanem helyükön a környező levegő nedvességtartalma is kicsapódhat. Ez gombaképződéshez vezethet, mely az ottlakók egészségét veszélyeztetheti. Továbbá a hőhidak gyakran igen erőteljesen vezetik a hangot is. Egy optimális hőszigetelés egyidőben jó hangszigetelés is. Az infrakamera azonnal láthatóvá teszi a hibás helyeket.
 
 
Penészképződés és a penészgomba fertőzések korai megakadályozása
............................................................................................................................................................................
 
Napjainkban egyre több ember szenved allergiában. Lakóterünkben nem minden esetben az elégtelen szellőzés okozza a penészképződést . Nem megfelelő anyag kiválasztás, rossz konstrukciójú felépítmény, épületszerkezet vagy egy rosszul meghatározott harmatponti hőmérséklet az épületen belül, a levegőben lévő nedvesség tartalom kicsapódásához vezethet. A környező levegő igen nagy területeket tud átnedvesíteni, melynek eredménye a penész képződés és annak egészségre ártalmas következményei. Infrakamerával ezen kritikus helyek azonnal, még időben - esetleg a megjelenés előtt - meghatározhatóak és a megfelelő védő- intézkedések rögtön megtehetőek.
Nemcsak az épületek állapotát károsítja, hanem egészségre káros, illetve allergiát okozhat azon lakóépületekben és irodákban, ahol megjelennek. A gombaspórák legjobb növekedési feltételei azokon a helyeken jön létre, ahol a környezeti levegőben a nedvesség cseppeket képez és kicsapódik. A gombaspórák legjobb táptalaja a falak, tapéták és festékek ásványi anyagai. Az infrakamera speciális szoftverfunkciói alapján a képeken rögtön és dokumentálhatóan jelzi a veszélyeztetett területet. Így a lehetséges károk időben és pontosan behatárolhatóan kimutathatóak és a káros folyamat megállítható.
 
 
Tervezés és felújítás
............................................................................................................................................................................
 
Az infravörös technika alkalmazható felújítási intézkedések tervezésekor, de új épületek átvételekor és minőségellenőrzésekor. Épületek kiszárításakor a hőtérkép lehetővé teszi az intézkedés hatásosságának felismerését és alkalmazásával a kiszárítás időtartalma optimalizálható.
 
 
Légtömítetlenség helyének meghatározása
............................................................................................................................................................................
 
További gyakori használati lehetősége légtömítetlenség felismerése a Blower-Door eljárás segítségével történő légcsereszám meghatározásakor, mely a nyomás alatt lévő épületeknél keletkezik. A tömítetlen helyeken a hideg levegő benyomul az épületbe és a hőmérséklet különbség az infrakamerával láthatóvá tehető. A tömítetlen helyek időben felismerhetőek és megszüntethetőek, mielőtt a lehetséges építési hiányosságok burkolatát drágán eltávolítanánk.
 
 
 
Átnedvesedett helyek vizsgálata
............................................................................................................................................................................
 
Minden esetben célszerű a termográfia felvétel elkészítése ott, ahol nedvesség megjelenik, ugyanis a folyadékokban majdnem mindig hőmérséklet különbség keletkezik a környezetéhez képest. A csővezeték szivárgásának, egy lehetséges behatárolása a tetőszigetelések lyukadásának és az ezzel kapcsolatos épületburkolatok vizsgálata is így leegyszerűsödik.apostetők lyukadási, vagy szivárgási helyének meghatározása egy további alkalmazási lehetősége a termográfiának. Mivel az átnedvesedett helyen a tetőkonstrukció a nap által sugárzott meleget hosszabb ideig tárolja, igy az átnedvesedés kiterjedése a hőkamerával roncsolás nélkül fellelhető és behatárolható. A javítási intézkedések költsége és időtartalma ily módon lecsökkenthető és elkerülhető a teljes tetőszigetelés kicserélése. Egyidejűleg ezáltal nagy bizonyossággal megállapítható, hogy minden átnedvesedett rész feltérképezésre került , így a nem megfelelő kiszáradásból adódó penészedés és az azt követő károsodás elkerülhetővé válik.
 

Szivárgások helyének a meghatározása
............................................................................................................................................................................

A termográfia igen jól hasznosítható csővezetékek vizsgálatánál és csővezeték-lyukadások helyzetének megállapításánál . Különösen ha a vízvezeték a padlóban vagy a vakolat alatt helyezkedik el. Tipikus példája a padlófűtés vezetékek helyzetének, hosszának és esetleges meghibásodásának a feltárása. De a távfűtési vezetékek lyukadásainak a detektálása és dokumentálása is meggyorsítható infravörös kamerával.
 
 
Épületek felújítása
............................................................................................................................................................................
 
Az infravörös termográfia további értékes információkat nyújt az épületek és műemlékek felújításakor. A vakolat alatt húzódó szerkezetek az infraképen láthatóak. Igy például eldönthetővé válik, hogy feltárásuk szükséges és ésszerű-e. Szintén lokalizálható a vakolat leválása a falon , így a karbantartási intézkedések azonnal megkezdhetőek.
 
 
 
 
 
Fűtés, légellátás és klimatizálás
............................................................................................................................................................................
 
Egy helység klímája alapvetően meghatározza közérzetünket és teljesítőképességünket. A megbetegedési arányszám a munkahelyeken a nem megfelelő és rossz klíma következtében az átlagnál magasabb. Az infrakamera nem csak képet szolgáltat a klímaberendezések, fűtőtestek és szellőztető berendezések működéséről, hanem segítséget nyújt az optimális ülés és munkahely kialakításában és megakadályozza huzatos munkahelyek kialakítását.
 
 
Az infratechnológia a preventív tűzvédelemben
............................................................................................................................................................................
 
Napjainkban sok sajnálatos - de megelőzhető - tűzeset következtében előtérbekerült a tűzvédelem: tulajdonosok és bérlők egyre komolyabban foglalkoznak az új-, de a régi épületek biztonságával is. Elsődleges lett a gyulladás-veszélyes helyek vizsgálata a tűzhelyek, tűzterek és a füstgáz elvezető helyek, azaz a fűtési zóna közelében. De az alacsonyfeszültség területén az elektrotechnikai berendezések ( kapcsoló szekrények ) vizsgálata is a tragédiák, elkerülését segítheti elő.
Infratechnika alkalmazásával már keletkezésükkor felfedezhetőek a kéményekben és a fűtési berendezések füstgáz kivezetéseiben a repedések, tömítetlen fúgák és a kitöredezett téglák helyzete. Kéménybélés kiégését , illetve a lerakódásokat követő túlhevülés a hőfényképeken szintén azonnal látható, rögtön felismerhető a forró fűtési- és füstcsatornák közelében található anyagok esetleges lángra lobbanási veszélye.
 
 
Alacsony energiájú házak és az energiapasszus
............................................................................................................................................................................
 
A modern és felvilágosult ember egészségesen akar építkezni és természetesen élni is. Az infravöröstechnika használatának segítségével ellenőrizhető, hogy az építőanyag és a szigetelőanyag-gyártók, pl. a hőszigetelési értékekkel kapcsolatban betartják-e a vevőiknek tett ígéretét. Az energiapasszus kiállításánál előtérbe kerül a légtömítettség és a légcsereszám is . Az infratechnika lehetőséget teremt egy épület hősugárzásának a mérésére, amely így kiválóan alkalmas az esetleges építési hiányosságok bemutatására és a kivitelezési munkák minőségének bizonyítására. A hőveszteség, a nedvesség és a légtömítetlenség a színes hőképeken pontosan láthatóak, így információt adnak az energetikai jellemzők javításához szükséges intézkedések tervezéséhez és végrehajtásához.
 
 
 
 
 
Műemlékvédelem
............................................................................................................................................................................
 
Klasszikus alkalmazása az infratechnikának a műemlékvédelem területén a vakolat, illetve az épületburkolat alatti épületszerkezetek roncsolás mentes feltárása. De az épületszigetelés és a függesztett falazatok vakolatának vizsgálata is leegyszerűsödik. Továbbá a függesztett falazatok mögötti párakicsapódás megállapításánál, a rögzítési pontok meghatározásánál, nyitott vagy rossz illesztési hézagoknál vagy tömítéseknél, vegyes falazat alkalmazásánál is célszerű a termográfia alkalmazása.
 
 
Karbantartás
............................................................................................................................................................................
 
 
Karbantartás területén a termográfiai mérések ott célszerűek, ahol az ellenőrzés a már valószínűsíthetően elöregedett anyagokra terjed ki: szigetelő- és építőanyagok zsugorodása, elporladása, összeesése ugyanolyan egyszerűen felismerhető, mind a falazatok, szigeteltvakolatok repedésképződése. A külső burkolatok konvekciós viselkedése éppen olyan költségmentesen vizsgálható, mint a lapos tetők nedvesedésének megállapítása. A tetők szigetelésének vizsgálatára, a szivárgási helyek meghatározására, a falak, ablakok- és ajtófugák vizsgálatára ugyanolyan kiválóan alkalmazható a termográfia, mint a rögzítéstechnikában ( pl. tetőrögzítések esetében párakicsapódás vizsgálata ), vagy kémények, füstelvezetők repedésének és szigetelésének vizsgálatánál.
veg
 
............................................................................................................................................................................
 
 
Cégünk nem foglalkozik értékesítéssel, nem képvisel semmilyen terméket, gyártót vagy nagykeresekedőt ! Így Ön biztos lehet benne, hogy munkánk nem valamilyen termék értékesítését hivatott alátámasztani, hanem valóban független, pártatlan, magas színvonalú szakmai tanácsadás, illetve felülvizsgálat !
right1_03.jpg
 
Energiamegtakarítás
megujulu_03.jpg
Megújuló energiák
terv_immo_uj_a_06.jpg
Pályázatok