box2_09.jpg
box1_05.jpg
Pályázatok
Az Energia Központ Nonprofit Kft. épületenergetikai auditor névjegyzékében szereplünk, így az általunk végzett auditálás a pályázatokhoz felhasználható és költségként elszámolható !
 
 
 
 
Az alább felsorolt pályázati oldalak segítséget nyújtanak önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek részére energiatakarékosságot támogató pályázatok elnyerésére.
..............................................................................................................................................................................................................
 
 
Energetikai pályázatok - KEOP
 
 
Az alábbiak szerint alakulna az átcsoportosított források tervezett elosztása:
  • Összesen 40 milliárdos keret áll majd rendelkezésre megújuló energiaforrás növelésére, pályázni lehet önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, egyházaknak és non-profit szervezeteknek megújuló energia alapú hő- és villamos-energia termelés támogatására.
  • 54 milliárdos keret áll rendelkezésre a hatékony energiafelhasználás növelésére. A távhő szektor energetikai korszerűsítésére megújuló energiával kombinálva 4 milliárd forint használható fel. 23 milliárd forint az önkormányzatok, egyházak és a non-profit szektor részére, 7 milliárd forint a vállalkozások részére fordítható épületenergetikai és közvilágítás korszerűsítésre. 20 milliárd forint lesz elkülönítve energetikai korszerűsítésre a központi költségvetési szervek részére.
A KEOP 2011–2013. évekre szóló akcióterv 4., 5. és 8. prioritásának megállapításáról, valamint a 4. és az 5. prioritásban meghirdethető pályázati felhívások előkészítéséről részletesen a Magyar Közlöny 2012/117. számában található információ.
 
 
............................................................................................................................................................................................................
 
 
Új Széchenyi Terv –FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS – alprogram/2012
 
 
 
A pályázat forrása:
 
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 864,4 millió forint.
 
 
 
Pályázók köre:
 
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak: 
Azon természetes személyek, akik a pályázattal érintett lakott lakóingatlan tulajdonosai. Jelen pályázattal érintett lakóingatlan lehet: láncház, sorház, ikerház családi ház, valamint társasház maximum 4 lakásig, az építési technológiától függetlenül.
 
Az egyes lakóegységek külön is benyújthatnak pályázatot, amennyiben önálló (lakásfűtő, hűtő, használati melegvíz-termelő) gépészeti egységgel rendelkeznek.
 
Építési év korlát: A pályázatban az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez igazítva a 2006. december 31-ig kiadott jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező lakóépületek vehetnek részt.
 
 
 
Támogatható tevékenységek köre:
 
Mindazon munkálatok támogathatóak, amelyek fűtéskorszerűsítés keretében energiamegtakarítást eredményeznek, energetikai számítással és energetikai tanúsítvány elkészítésével alátámasztva.
 
  • Fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs gázkazán beépítésse      vagy,
  • fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor, hőszivattyú, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazán) kiépítésével, mely kiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel.
  •  
Támogathatók továbbá a járulékos munkálatok, mint kéményátépítés, az energetikai tanúsítás elkészítésének, valamint a tervezési és az engedélyeztetési és a szükséges szakhatósági költségek.
 
 
 
A pályázattal elnyerhető támogatás:
 
A támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az elért energiamegtakarítás függvényében eltérő mértékű lehet.
  • Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével: 40 %-os támogatási intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarítással, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 850 000 forint lehet.
  •  Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés kötelező alkalmazásával, amely kiegészülhet kondenzációs gázkazán telepítéssel: 40 %-os a támogatási intenzitás: legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezéssel, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet.
  •  
 
 Benyújtás időpontja, határideje:
 
Pályázatot 2012. augusztus 27-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani.
 
 
Tájékoztatjuk, hogy az ÚSZT Fűtéskorszerűsítési pályázat 2012. szeptember 07-én 12.00 órakor felfüggesztésre került.
 
 
..........................................................................................................................................................................................
 
 
A pályázatokhoz szükséges energetikai mellékletek, Energetikai Minőségtanúsítványok, Megvalósíthatósági Tanulmányok, gazdaságossági és belső megtérülési ráta elemzések elkészítését természetesen teljeskörűen vállaljuk.
 
Várjuk kedves Ügyfeleink jelentkezését !
 
 
right1_03.jpg
 
Energiamegtakarítás
megujulu_03.jpg
Megújuló energiák
terv_immo_uj_a_06.jpg
Pályázatok